Log in

Klik hier om in te loggen


Wachtwoord vergeten?

Nog geen inlog? Registreer nu
Om misbruik van dit formulier door spamrobots te voorkomen, vragen wij u hier het controlewoord stowa in te vullen!

Zwemwaterprofiel

Wat houdt dit in?

Het zwemwaterprofiel als bedoeld in artikel 6 van de nieuwe Europese Zwemwaterrichtlijn (2006/7/EG) bestaat uit:

 1. een beschrijving van de fysische, geografische en hydrologische kenmerken van het zwemwater, en van andere oppervlaktewateren in het beïnvloedingsgebied van het betrokken zwemwater die een bron van verontreiniging zouden kunnen zijn, welke relevant zijn voor de doelen van deze richtlijn en als bedoeld in Richtlijn 2000/60/EG;
 2. een beschrijving en beoordeling van oorzaken van verontreiniging die het zwemwater kunnen aantasten en schade toebrengen aan de gezondheid van de zwemmers;
 3. een beoordeling van de mogelijke proliferatie van cyanobacteriën;
 4. een beoordeling van de mogelijke proliferatie van macroalgen en/of fytoplankton;
 5. de volgende gegevens indien de onder b) bedoelde beoordeling aantoont dat er een risico van een kortstondige verontreiniging bestaat:
  • de vermoedelijke aard, frequentie en duur van verwachte kortstondige verontreiniging;
  • nadere gegevens over alle resterende oorzaken van verontreiniging, waaronder de genomen beheersmaatregelen en het tijdschema voor het wegnemen van de verontreiniging;
  • de tijdens kortstondige verontreinigingsincidenten genomen beheersmaatregelen en de identiteit en contactgegevens van de instanties die met het nemen van de maatregelen belast zijn;
 6. de locatie van het controlepunt.

Meer informatie

Voorbeelden