Log in

Klik hier om in te loggen


Wachtwoord vergeten?

Nog geen inlog? Registreer nu
Om misbruik van dit formulier door spamrobots te voorkomen, vragen wij u hier het controlewoord stowa in te vullen!

Resultaat van het laboratoriumonderzoek

In het laboratorium moet aan het zwemwatermonster het volgende vastgesteld worden:

  • er zijn potentieel toxische blauwalgen aanwezig;
  • het biovolume van de potentieel toxische blauwalgen in mm3 per liter monster;
  • eventueel het gehalte aan microcystine in µg per liter monster.

Wanneer het biovolume van potentieel toxische blauwalgen kleiner is dan 2,5 mm3/l is er volgens het Blauwalgenprotocol 2011 geen gezondheidsrisico.

Bij een hoeveelheid van 2,5 tot 15 mm3/l is sprake van een gering gezondheidsrisico (risiconiveau 1), waarbij een waarschuwing geplaatst moet worden.

Boven de 15 mm3/l verwacht men een gezondheidsrisico (risiconiveau 2) en moet een negatief zwemadvies overwogen worden. Alleen als het microcystinegehalte lager is dan 20 µg/l kan men in dit geval besluiten tot een waarschuwing conform de werkwijze voor risiconiveau 1.