Log in

Klik hier om in te loggen


Wachtwoord vergeten?

Nog geen inlog? Registreer nu
Om misbruik van dit formulier door spamrobots te voorkomen, vragen wij u hier het controlewoord stowa in te vullen!

Platform Blauwalgen

Het Platform Blauwalgen is een plaats voor kennisuitwisseling over de problematiek van blauwalgen en zwemwaterkwaliteit. Dit platform is in de plaats gekomen van de Werkgroep Cyanobacteriën.

Via het Platform Blauwalgen willen we waterschappers, waterstaters, wetenschappers en adviesbureaus bij elkaar brengen, die betrokken zijn bij het zorgen voor een passende bescherming van zwemmers tegen blauwalgen. Onderwerpen die op een platformbijeenkomst aan de orde kunnen komen zijn monitoringstechnieken, ringonderzoeken, evaluatie van het blauwalgenprotocol, bijzondere waarnemingen, nieuwe technieken. De bedoeling is om het platform twee keer per jaar bij elkaar te laten komen. De deelname is kosteloos.

Platform Blauwalgen vervangt Werkgroep Cyanobacteriën

De Werkgroep Cyanobacteriën was een besloten groep van waterbeheerders en onderzoekers. De werkgroep gaf nieuwsbrieven uit en stond aan de wieg van de Blauwalgprotocollen die sinds 2009 zijn verschenen. Over het functioneren van de Werkgroep Cyanobacteriën ontstond op een gegeven moment discussie. De leden van de werkgroep vonden in het algemeen, dat er te veel werd gepraat over details en procedures en dat de status van de werkgroep onduidelijk was. Door het NWO is daarom gesuggereerd om de werkgroep op te heffen en er een breder platform van te maken, vergelijkbaar met het Platform Ecologisch herstel meren (PEHM).

Taken van het platform

Het Platform Blauwalgen is begin 2011 opgericht. De bedoeling is dat het platform alle taken van de Werkgroep Cyanobacteriën zal overnemen. Dat betekent het uitwisselen van kennis en ervaring, het geven van adviezen over protocollen en onderzoeksvragen en het leveren van producten op het gebied van blauwalgen en (zwem)waterkwaliteit. Het platform kan hiaten in onze kennis over blauwalgen in kaart brengen en adviseren over het prioriteren van STOWA onderzoek op dit gebied.

Het leveren van producten,  zoals de aanpassing van de Blauwalgprotocollen, zal niet meer ‘pro deo’ worden gedaan, zoals voorheen door Werkgroep Cyanobacteriën. De organisatie die een product nodig heeft zal een budget beschikbaar moeten stellen om de benodigde werkzaamheden uit te laten voeren.

Bijeenkomsten

De bijeenkomsten van het Platform Blauwalgen vinden plaats op wisselende locaties, op kosten van de ‘gastorganisatie’. Op die manier kan het bijwonen van de bijeenkomsten kosteloos blijven.

De verslagen van de bijeenkomsten en de presentaties, zijn op deze site beschikbaar.