Log in

Klik hier om in te loggen


Wachtwoord vergeten?

Nog geen inlog? Registreer nu
Om misbruik van dit formulier door spamrobots te voorkomen, vragen wij u hier het controlewoord stowa in te vullen!

Een nieuwe Europese richtlijn

In maart 2006 is een nieuwe Europese richtlijn van kracht geworden voor de bewaking van de kwaliteit van oppervlaktewater met een zwemwaterfunctie (EG 2006). Deze richtlijn heeft een andere insteek op de controle van de zwemwaterkwaliteit dan de vorige richtlijn uit 1976.

Standaard moet men bij de ‘nieuwe’ monitoring van de zwemwaterkwaliteit de dichtheid bepalen van twee groepen bacteriën: intestinale enterokokken en E. coli. Wat men verder aan hydrobiologische monitoring moet doen, hangt af van het zwemwaterprofiel.

Volgens de nieuwe richtlijn moet de beheerder voor elk zwemwater een zwemwaterprofiel maken. In dit profiel geeft men onder meer aan, wat de kans is op een bloei van blauwalgen en op bloeien van ander fytoplankton en macro-algen. Wanneer deze kans reëel is, moet een passende controle worden uitgevoerd om tijdig gezondheidsrisico’s vast te kunnen stellen. In Nederland is hiervoor een monitoringplan opgesteld als onderdeel van het nieuwe blauwalgenprotocol. Wijst de monitoring op een gezondheidsrisico door blauwalgtoxines, dan eist de richtlijn passende maatregelen om blootstelling van het publiek te voorkomen.