Log in

Klik hier om in te loggen


Wachtwoord vergeten?

Nog geen inlog? Registreer nu
Om misbruik van dit formulier door spamrobots te voorkomen, vragen wij u hier het controlewoord stowa in te vullen!

Beating the blues

 “Beating the blues; maatwerk voor systeemherstel en blauwalgbestrijding”  heeft als doel om de waterbeheerder op gang te helpen bij het maken van keuzes voor maatregelen tegen blauwalgenoverlast. Het is een kennisdatabank waarbij aandacht is voor zowel de preventieve als de curatieve aanpak. Waterbeheerders worden aangemoedigd om beide routes (zie schema hieronder) te overwegen, want succesvolle blauwalgbestrijding vergt maatwerk.

De pdf's van het curatieve deel zijn hieronder direct opvraagbaar (klik op het plaatje hieronder om een pdf te openen. Klik hierin op de icoontjes naast de maatregel om de tekst van de maatregel te openen, andere bestanden zijn vooralsnog niet beschikbaar). Voor het preventieve deel download hier de laatste stand van zaken of neem hier contact op voor de stand-alone Beating the Blues applicatie.

N.B.: Voor de bestrijding van blauwalgen is het gebruik van waterstofperoxide wettelijk niet toegelaten. Voor onderzoeksdoeleinden moet een ontheffing van het verbod worden verkregen.

 

 

 Preventief versus curatief

Blauwalgbloeien zijn het gevolg van een te hoge belasting met nutriënten. Het verlagen van dergelijke belasting vraagt een vaak intensieve integrale watersysteemaanpak. Het effect van dergelijk preventieve systeemaanpak kan op zich laten wachten maar verbetert de ecologie en is vaak duurzaam.
De andere optie is om een controlerende curatieve aanpak te volgen, die directer gericht is tegen de blauwalgenbloei of de ongewenste effecten daarvan. Het betreft technische maatregelen die direct op de (overlast van) de blauwalgen ingrijpen. Er wordt snel resultaat geboekt maar vaak nauwelijks voor een ecologische verbetering gezorgd.

Vooralsnog is alleen de curatieve aanpak op deze website beschikbaar (links in het schema). Per maatregel is een factsheet beschikbaar. Er zijn alleen maatregelen opgenomen met bewezen toepasbaarheid. In de factsheets treft u informatie over het werkingsprincipe, kosten, voorbeelden van de maatregelen zoals die elders uitgevoerd zijn, literatuur, en namen van ervaringsdeskundigen/ kennisdragers van de betreffende maatregelen.
 

Hier treft u een hulp aan voor het maken van keuzes voor uw situatie.

Voor opmerkingen en suggesties kunt u hier contact opnemen.

Ga naar

Beating the blues