Log in

Klik hier om in te loggen


Wachtwoord vergeten?

Nog geen inlog? Registreer nu
Om misbruik van dit formulier door spamrobots te voorkomen, vragen wij u hier het controlewoord stowa in te vullen!

Voorspellingssysteem drijflagen van blauwalgen

Terug
Rapportnr 2009-14
ISBN 978.90.5773.429.8
Type rapport
Prijs € 25
Datum 8-7-2009

Documenten

Download Bestel

Drijflagen van blauwalgen vormen een jaarlijks terugkerend probleem veel Nederlandse meren en plassen. Een instrument waarmee algenbloei enkele dagen van tevoren kan worden voorspeld, kan een waterbeheerder helpen met het nemen van beslissingen om maatregelen te treffen en waarschuwingen te geven om recreanten te beschermen.

In 2007 is gestart met de bouw van een algen-voorspellingssysteem. Het systeem werd in 2007 en 2008 als proef toegepast in een viertal meren. Dit rapport presenteert de resultaten van deze proef. In beide jaren bleef de blauwalgenbloei door de relatief slechte zomers (weinig zon, veel wind) beperkt. Hierdoor zijn in beperkte mate gegevens beschikbaar om te kunnen toetsen of het model goed scoort.

Uit de resultaten blijkt dat drijflagen die daadwerkelijk worden waargenomen, correct worden voorspeld, maar dat er nog te veel ‘false positives’ optreden. Hierbij voorspelt het model een algenbloei, maar treedt deze in werkelijkheid niet op.

Om het voorspellingsmodel nog beter te ijken, is de drijflaagvorming in 2009 opnieuw gemonitord. Hierbij zijn ook nieuwe technieken ingezet, zoals de fluoroprobe, een webcam en vliegtuig remote sensing. Daarnaast wordt fundamenteel onderzoek verricht om de factoren die drijflaagvorming beïnvloeden, beter te kunnen kwantificeren.

In H20 2009-23 staat een artikel over het ontwikkelde model. Klik hier voor en pdf.