Log in

Klik hier om in te loggen


Wachtwoord vergeten?

Nog geen inlog? Registreer nu
Om misbruik van dit formulier door spamrobots te voorkomen, vragen wij u hier het controlewoord stowa in te vullen!

Blauwalgen: giftig groen

Terug
Rapportnr 2009-43
ISBN 978.90.5773.466.3
Type Rapport
Prijs € € 10,-
Datum 11-3-2009

Als gevolg van de opwarming van het oppervlaktewater door klimaatverandering, krijgen we steeds vaker te maken met overlast door blauwalgen, of cyanobacteriën. Drijflagen van cyanobacteriën geven visuele, geur- en stankoverlast. De bacteriën zelf scheiden gifstoffen af die schadelijk zijn voor de gezondheid van mens en dier. Tegelijkertijd blijken de cyanobacteriën aan de basis van de evolutie van het leven op aarde te staan, met een voor zulke primitieve organismen opvallende rijkdom aan vormen. De verschillende soorten zijn aangepast aan het leven in een groot aantal, soms zeer verschillende milieus, van droge woestijnbodems tot hete bronnen.

In de publicatie 'Blauwalgen: giftig groen' worden de achtergronden over cyanobacteriën op een rijtje gezet, ten behoeve van bestuurders, de makers van waterbeleid en waterbeheerders, maar ook voor onderzoekers. Gezamenlijk spannen deze groepen zich in om vat te krijgen op de precieze mechanismen die de bloei van cyanobacteriën veroorzaken, de aard en werking van de gifstoffen te achterhalen en om voorspellingsmodellen voor cyanobacteriën te ontwikkelen. Dat om de gezondheidsrisico’s van de cyanobacteriën zoveel mogelijk het hoofd te bieden.

In H2O 2009-23 staat een artikel over het blauwalgenvoorspellingsmodel dat STOWA en andere partijen laten ontwikkelen.

Illustraties

De afzonderlijke illustraties uit de brochure Blauwalgen: giftig groen. mogen vrij gebruikt worden. Bij publicatie van een illustratie dient vermeld te worden:

Bron: STOWA (2009)
Referentie: STOWA (2009) Blauwalgen: giftig groen. Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer, Utrecht.