Log in

Klik hier om in te loggen


Wachtwoord vergeten?

Nog geen inlog? Registreer nu
Om misbruik van dit formulier door spamrobots te voorkomen, vragen wij u hier het controlewoord stowa in te vullen!

Agenda Cyanobacteriën

10-3-2016, Cursus Blauwalgen & Waterbeheer

De massale bloei van blauwalgen zorgt jaarlijks voor de nodige overlast in zwemwateren, stadsvijvers en andere oppervlaktewateren. Het gevolg is dat menige zwemwaterlocatie weken achtereen gesloten blijft en wateren langdurig stankoverlast veroorz... Lees verder

25-3-2015, Cursus 'Determinatie en taxonomie van blauwalgen'

Op woensdag 25 en donderdag 26 maart organiseert Koeman en Bijkerk in Lelystad een cursus determinatie en taxonomie van blauwalgen o.l.v. prof. Jiri Komárek. De eerste dag zal gaan over het determineren van Chroococcales en Oscillatoriales,... Lees verder

14-4-2014, Platformdag Blauwalgen 2014

Op maandag 14 april a.s. vindt de derde bijeenkomst plaats van het Platform Blauwalgen van STOWA. Tijdens deze platformbijeenkomst wordt onder meer aandacht besteed aan de website ‘Beating the Blues’ die onlangs werd gelanceerd. De web... Lees verder

4-4-2013, Voorjaarsbijeenkomst Platform Ecologisch Herstel Meren en Plassen

Op 4 april aanstaande vindt bij Waterschap Brabantse Delta een bijeenkomst plaats van het Platform Ecologisch Herstel Meren en Plassen. Het thema van de bijeenkomst is 'Beheersen van eutrofiëring, leerpunten uit concrete projecten'. T... Lees verder

1-3-2013, Platformdag Blauwalgen 2013

Op vrijdag 1 maart a.s. vindt de tweede bijeenkomst plaats van het Platform Blauwalgen. Er zullen onder meer presentaties worden gegeven over een vereenvoudigde telmethode, meetonzekerheid en kwaliteitsborging bij celtelling, Phormidium in Brabant... Lees verder

3-11-2010, Bijeenkomst Platform Ecologisch Herstel Meren

Deze najaarsbijeenkomst van het PEHM had als thema blauwalgen. Na een introductie over blauwalgen en toxines zijn presentaties gehouden over methoden om blauwalgoverlast te bestrijden en over de modelmatige voorspelbaarheid van drijflagen. Aan het... Lees verder

9-9-2010, Blauwalgen en genomics; CSI in het waterbeheer

Lees verder

29-8-2010, Cyanobacteriëncongres

Lees verder

22-4-2010, Zwemwatersymposium

Inschrijven: csw@arcadis.nl Op 22 april 2010 organiseert de Themagroep Waterkwaliteit van Waternetwerk het jaarlijkse zwemwatersymposium. Van 9.30 uur tot 16.00 uur bent u welkom in de Jaarbeurs in Utrecht. De opzet van het symposium is vern... Lees verder

4-10-2008, Blauwalgenbijeenkomst

Op deze bijeenkomst is een voorstel voor een nieuw blauwalgenprotocol voor zwemwatercontrole toegelicht. Dit protocol moet het verouderde CIW-protocol vervangen. Vertegenwoordigers van waterschappen en provincies wisselden ervaringen uit. Naar aanlei... Lees verder

22-5-2008, Workshop Innovaties ecologie uitvoering Kaderrichtlijn Water

De KRW stelt ecologische doelen. Om deze doelen te kunnen halen zijn nieuwe richtingen in het waterbeheer nodig. Hiervoor is het KRW Innovatiefonds opgericht (SenterNovum). In deze workshop is verkend welke voorstellen voor subsidie in aanmerking zou... Lees verder