Log in

Klik hier om in te loggen


Wachtwoord vergeten?

Nog geen inlog? Registreer nu
Om misbruik van dit formulier door spamrobots te voorkomen, vragen wij u hier het controlewoord stowa in te vullen!

Verder lezen

Algemeen

 • STOWA (2009) Blauwalgen: giftig groen. Rapport 2009-43, Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer, Utrecht.

Ecologie

 • Paerl HW (1988) Nuisance phytoplankton blooms in coastal, estuarine, and inland waters. Limnology and Oceanography 33: 823-847.
 • Paerl HW (1988) Growth and reproductive strategies of fresh-water blue-green algae, p. 261-315. In Sandgren CD (ed) Growth and reproductive strategies of freshwater phytoplankton. Cambridge University Press, Cambridge. Pp 261-315.
 • Reynolds CS (2006) Ecology of phytoplankton. Cambridge University Press, Cambridge.

Toxische blauwalgen

 • Chorus I (red) (2001) Cyanotoxines – Occurrence, causes, consequences. Springer Verlag, Berlin.
 • Chorus I & Bartram J (red) (1999) Toxic cyanobacteria in water. A guide to their public health consequences, monitoring and management. Published on behalf of World Health Organization. E & FN Spon, Londen, New York.
 • Gezondheidsraad (2001) Microbiële risico’s van zwemmen in de natuur. Publicatie nr 2001/25, Gezondheidsraad, Den Haag.
 • Huisman J, Matthijs HCP & Visser PM (red) (2005) Harmful cyanobacteria. Aquatic Ecology Series, Volume 3. Springer Verlag, Dordrecht.

Determinatie

 • Joosten AMT (1999) Blauwwieren uit Nederlandse eutrofe binnenwateren. Tweede, herziene druk. Stichting Alg, Haren.
 • Joosten AMT (2006) Flora of the blue-green algae of the Netherlands. I. The non-filamentous species of inland waters. KNNV Publishing, Utrecht. 239 pp.
 • Komárek J & Anagnostidis K (1999) Cyanoprokaryota. 1. Teil : Chroococcales. Süßwasserflora von Mitteleuropa 19(1), Gustav Fischer Verlag, Stuttgart. 548 pp.
 • Komárek J & Anagnostidis K (2005) Cyanoprokaryota. 2. Teil : Oscillatoriales. Süßwasserflora von Mitteleuropa 19(2), Gustav Fischer Verlag, Stuttgart. 759 pp.
 • Werkgroep Cyanobacteriën (2002) Herkenning cyanobacteriën in het veld.