Log in

Klik hier om in te loggen


Wachtwoord vergeten?

Nog geen inlog? Registreer nu
Om misbruik van dit formulier door spamrobots te voorkomen, vragen wij u hier het controlewoord stowa in te vullen!

Toxines

In de loop der jaren is de productie van gifstoffen bij veel soorten blauwalgen vastgesteld. Ook bij geslachten die in het nieuwe blauwalgenprotocol niet expliciet genoemd worden, bijvoorbeeld Anabaenopsis en Cylindrospermopsis. Deze geslachten komen in Nederland minder algemeen voor, maar men moet er altijd alert op zijn. Ze doen natuurlijk mee in de bepaling van het risiconiveau.

De aard van de gifstoffen verschilt tussen soorten. De meeste blauwalgen produceren microcystine, een levertoxine. Daarnaast kan een aantal soorten ook neurotoxines produceren, zoals anatoxine en saxitoxine. Van alle blauwalgen is de celwand opgebouwd uit lipopolysacchariden (lps), die bij sommige mensen huidirritaties kunnen veroorzaken.

De hoeveelheid toxine variëert tussen soorten, maar ook tussen stammen van één soort. Bovendien verandert de productie in de loop van de levenscyclus. Daarom spreken we bij voorkeur van potentieel toxische blauwalgen. Bij de soort Microcystis wesenbergii is toxiciteit tot dusver alleen vastgesteld in Japan, niet bij populaties in Europa. Echt uitputtend onderzoek is tot dusver niet gedaan, dus is het raadzaam om ook deze soort vooralsnog te beschouwen als verdacht.