Log in

Klik hier om in te loggen


Wachtwoord vergeten?

Nog geen inlog? Registreer nu
Om misbruik van dit formulier door spamrobots te voorkomen, vragen wij u hier het controlewoord stowa in te vullen!

Welkom op de themasite cyanobacteriën

Door blauwalgen veroorzaakte troebelheid, drijflagen en stankoverlast zijn hinderlijke eutrofiëringseffecten, die door de geleidelijke opwarming in de komende jaren omvangrijker kunnen worden. Maar ook in relatief schone plassen kunnen giftige blauwalgen van tijd tot tijd zo talrijk zijn, dat de beheerder het zwemmen moet ontraden of zelfs verbieden. Wat kan de beheerder tegen deze overlast doen? En hoe zorgen we voor een verantwoorde controle van de zwemwaterkwaliteit, in overeenstemming met de Europese regelgeving?

Website

Met deze themasite wil de STOWA alle relevante informatie over blauwalgen voor waterbeheerders toegankelijk maken. Via deze themasite kunt u op de hoogte blijven van lopende onderzoeksprojecten om blauwalgenoverlast tegen te gaan. Hier vindt u ook de meest actuele protocollen en werkvoorschriften voor de zwemwatercontrole. Wij nodigen u graag uit om uw eigen ervaringen met deze nieuwe voorschriften hier in te brengen, zodat collega-beheerders er hun voordeel mee kunnen doen. Ook voor hen die meer willen weten kan de site een handig vertrekpunt zijn. U vindt beknopte informatie over biologie en ecologie van cyanobacteriën, suggesties om verder te lezen en tal van links naar andere interessante websites over dit onderwerp.

Platform Blauwalgen

Het Platform Blauwalgen is een plaats voor kennisuitwisseling over de problematiek van blauwalgen en zwemwaterkwaliteit. Dit platform is in de plaats gekomen van de Werkgroep Cyanobacteriën. Deelnemers aan het platform zijn medewerkers van waterschappen, rijkswaterstaat, provincies, onderzoeksinstituten, laboratoria en adviesbureau’s, die betrokken zijn bij het zorgen voor een passende bescherming van zwemmers tegen blauwalgen. Het platform komt twee keer per jaar bij elkaar. De deelname is kosteloos. 

Brochure

Om de achtergrondinformatie over blauwalgen eens netjes op een rijtje te hebben, heeft de STOWA in november 2009 een brochure uitgegeven met de titel Blauwalgen: giftig groen. De illustraties uit deze brochure mogen vrij gebruikt worden.

borderbottom

Beating the blues

Praktische maatregelen voor bestrijding blauwalgen!